Sivut Suomeksi    På Svenska

 

 

Playadel Bergs Bonus Barn Berit

 

   TIKAR HEMMA:  

-Elvy
-Sidu

 

      ANDRA TIKAR:  

-Rihla
-Tramal
-Räpätäti
-Sointu
-Iltavirkku
-Ja Just Ja
-Serla
-Neovius
-Gumman
-Berit
-Ami
-Älskling
-Venla
-Mia
IN MEMORIAN

 

HOME
VÄLKOMMEN
HUNDAR
NYHETER
VALPAR
VALPKULLAR
DAGBOK
TAXFAKTA
BILDER
CHAMPION

" Bööna"

NORD BCH-D & SE BCH-D & FI BCH-D & NO BCH-D  &  &  SE VCH

FI36234/14 

Bööna blev viltspårchampion i  16 månaders ålder  och nådde Finska drevchampionat i 18 månaders ålder. I 19 månaders ålder fick hon förstapris på Norska drevprov och är kvalificerat sig även till Norska drevchampionat. November 2016 fick hon första pris i Sverige och kvalificerade sig till Svensk och Nordiska drevchampion. Från utställningen har hon utmärkt , ögönlyst u.a.

Böönas mor FI BCH-D & SE BCH-D & SE U(d,v)CH & SE VCH Playadel Bergs Snåla Saliga Sally  var en foder hund som dog jaktolycka  2015. Hon var Finsk och Svensk drevprovschampion, Svensk utställnings champion och hade resultat från gryutprov LUT C. Hon var ryggröntgad K0, ögönlyst u.a.

Böönas far är Norsk hane  INT BCH-D & NORD BCH-D & SE BCH-D & NO BCH-D & FI BCH-D Bonus . Han är internastionell & Nordisk & Finsk & Norsk & Svenks drevprovschampion som har fått  flera drevcert & cacit från drevprov. Han har startat 8 drevprov, 7 första pris med 5 drevcert/hederspris. Vunnit 2 internationella prov och blivit tvåa två gånger.

  • Född 17.05.2014 Åland

  • Ögönlyst u.a. 08.11.2016

  • Svensk viltspårchampion med raka ettor SE VCH

  • Finska drevprovchampion  FI BCH-D

  • Norska drevprovchampion NO J(d)CH

  • Svenska drevprovchampion SE J(d)CH

  • Nordiska drevprovchampion NORD J(d)CH

  • Från utställningen UTM

STAMTAVLA

RESULTAT

Uppdaterad 05 helmikuuta 2019

 

PROVRESULTAT:

Drevprov:

1. pris (rå & hare), Sverige, 17.11.2016  SE J(d)CH  & NORD J(d)CH

1. pris 46 p (rå), Norge, 26.11.2015  NO J(d)CH

MÄAJ 1. + HP 82,50 (rå), provets 2. bästa hund, Åland, 23.11.2015 > FI BCH-D

MÄAJ 1. 71,33 p (hjort), provets 3. bästa hund, Vesilahti, 11.11..2015

MÄAJ 1. 71,17 p (hjort), provets 3. bästa hund, Kemiö, 31.10.2015

MÄAJ 2. 59,67 p (hjort), provets 2. bästa hund, Nousiainen, 10.10.2015

 

Viltspår:

ÖPKL  1. Sverige 07.09.2015 , >SE VCH

ÖPKL  1. Sverige 06.09.2015

ÖPKL  1. Sverige 05.09.2015

Godkänt anlagklass Sverige 03.09.2015

 

UTSTÄLLNINGSRESULTAT:

BRKL UTM Oulu INT 14.08. 2016

BRKL verygood Sverige13.08.2016

BRKL excilent Sverige07.08.2016

BRKL verygood Sverige06.08.2016

BRKL verygood,  Sverige, 06.09.2015

BRKL verygood,  Sverige, 05.09.2015

 

STAMTAVLA

I Berits stamtavla (tre led 14 hundar) är inte fullständig med alla resultat, men åtminstone följande resultat finns:

11 är drevchampion, 5 är nordiska och 1 internationell drevchampion. 6 hundar har resultat från spårprov, 4 spårchampion. 2 hundar har resultat från grytprov, en är grytchampion. Hittade 12 hundarnas utställnings resultat: 5 champion (1 internationell), 4 har fått cert/ck,  3 har 1.pris och en 2.pris

INT BCH-D & NORD BCH-D & SE BCH-D & NO BCH-D & FI BCH-D

Bonus

N15891/06

Drev: 5 x champion (int & nordisk champion)

Spår: godkänt eftersök hund

Gryt: -

Utställning:  1:a

 

NO BCH-D  Råfoten's B-Odin

N06834/01

Drev: champion

Spår: -

Gryt: -

Utställning:  cert,

Varjdalen's Gm-Little Shaggy Dog

Drev: ?

Viltspår: ?

Grytprov:?

Utställning: VG?

NO  J(D)CH & SE J(D)CH
Ovansjöskallets Paulina

Drev: 2 x champion

Spår:?

Gryt: ?

Utställning:CK

NORD BCH-D & SE BCH-D & NO BCH-D & FI BCH-D Kløyvfallets Daisy

N07847/00

Drev: 4 x champion ( nordisk champion)

Spår:?

Gryt: ?

Utställning:  1:a

NORD J(D)CH
Kløyvfallets Agassi

Drev: 4 x champion ( nordisk)

Spår:?

Gryt: ?

Utställning:?

NORD J(D)CH
Prestbråten's Q-P Acita

Drev: 4 x champion ( nordisk champion)

Spår:?

Gryt: ?

Utställning:?

FI BCH-D & SE BCH-D & SE U(d,v)CH & SE VCH

Playadel Bergs Snåla Saliga Sally

Drev: 2 x champion (Finks & Svensk)

Spår:  champion

Gryt: LUT C

Utställning: champion

ryggrontgad K0

N07153/04 

SU(D)CH

Daksgårdens Ante

S21092/200

Drev: 1:a

Spår:  -

Gryt: -

Utställning:  champion , BH 2

(Har champion avkommor drev, spår,  och utställning)

<Foto>

S VCH SU(VD)CH SJ(D)CH
Törnevallens Pavarotti

S38605/2000

Drev: champion

Spår: champion

Gryt: -

Utställning:  champion , BIM

SJ(D)CH

Hjelmskogens Happy

S18383/97 

Drev: champion

Spår:  -

Gryt: -

Utställning:1:a

S VCH

Playadel Bergs Iderika Ida

FIN24302/04

Drev: -

Spår: champion

Gryt: -

Utställning: UTM/ 1:a + Ck

(bruksavelspris i guld)

NJ(D)CH SJ(D)CH FIN(D)CH

NORD(D)CH   Krutt

N13836/98 

Drev: champion (nordisk)

Spår: 1:a

Gryt: -

Utställning: 1:a med Ck, BH 2

FIN BCH-G & S(V)CH &INT & S & FIN & EST & LTU & LV UCH

Freckle-Face Calibra "Rut"

FIN40230/01 

Drev: -

Spår: champion

Gryt: champion

Utställning: champion internationell

(Har champion avkommor drev, spår, gryt och utställning, bruksavelspris i guld)

ryggröntgad K0

www.playadelbergs.fi.
phone: +358 405 294 391    e-mail: info(at)playadelbergs.fi
Bergövägen 968, AX-22220 Emkarby, Åland / Långholmen, KIMITO FINLAND

       Copyright © All Rights Reserved. - KENNEL PLAYADEL BERGS